Juuli - August 2021, Eesti

ENERHACK laager lastele

Teemad: soojusenergia, elektrienergia, energia transpordis, taastuvad energiaallikad.

Osalejad: 1500 lapsi

Tasuta energeetika laager lastele vanuses 7-16 Tallinna Tehnikaülikoolis.
LAAGRI TOETAJAD